Natuurwetenschappelijk onderwijs verbinden met de community

Beeld je scholen in waar natuurwetenschap wordt onderwezen op een manier die het leerproces van jongeren verbindt met de wereld buiten de school. Scholen die hand in hand werken met lokale bedrijven, NGO's of gemeentelijke diensten om natuurwetenschappelijk onderwijs zinvoller te maken voor hun leerlingen door te laten zien hoe natuurwetenwetenschap werkelijk deel uitmaakt van hun leven. In deze open scholen leren scholieren vragen te stellen over maatschappelijke uitdagingen uit hun leefwereld, betekenis te creëren door onderzoek te doen en gezamenlijk op zoek te gaan naar manieren om zich als actieve burgers op te stellen in hun leefomgeving.

Zulke scholen hebben een groot potentieel om leerlingen toe te rusten voor de complexiteit van de hedendaagse wereld, voor onzekere toekomsten, voor banen die nog niet bestaan, en voor hun rol als democratische burgers die (willen en kunnen) bijdragen aan een duurzame toekomst.

In het COSMOS-project werken we samen met basisscholen en middelbare scholen om dit in de praktijk te realiseren. We bestuderen samen wat nodig is om een school te worden die meer open staat naar haar omgeving en hoe het natuurwetenschappelijk onderwijs een drijvende kracht kan zijn om deze verschuiving waar te maken.

Kom meer te weten over wie we zijn, ons project en onze aanpak, en hoe ons te bereiken als je wil deelnemen!

  • COSMOS is een Horizon 2020 project van de EU, waarbij 12 partners uit 7 landen betrokken zijn, waaronder universiteiten en hoge scholen, ministeries, NGO's, musea en wetenschapscentra.
logo-utrecht
logo-southampton
logo-kdg
logo-lisaboa
logo-Karlstad University
logo-Beit Berl College
Euroface Consulting
Djapo
Winchester Science Centre
Ciência Viva
The Alma Löv Museum
The Research Development (R&D)

Het laatste nieuws

Consortium bijeenkomst in Karlstad

De tweede consortium bijeenkomst werd op 14 en 15 juni 2022 gehouden in Karlstad, Zweden. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de deelnemers het COSMOS-framework en de terminologie m.b.t. open schooling transformatie, en werd de voorbereidingsfase van de eerste 6 maanden van het project afgerond. Bij terugkomst in het thuisland is fase 2 (opstart en implementatie van ronde 1) begonnen.

Meer lezen

Kick off

De Kick off van het COSMOS-project werd online gehouden op 18 en 19 januari 2022 t.g.v. COVID-reisbeperkingen. Meer dan 30 deelnemers droegen bij aan dit online overleg, inclusief het gehele projectconsortium en de externe adviesraad. Universiteit Utrecht, de projectcoördinator, introduceerde de COSMOS-achtergrond, de doelstellingen en het projectoverzicht. De partners deelden hun ervaringen met het open schooling kader, de leergemeenschappen (Communities of Practice, CoP's) en de manieren om het COSMOS-concept toe te passen in de onderwijspraktijk van de scholen. Het algemene werkplan en de mijlpalen werden gespecifieerd, alsook de evaluatie- en disseminatie-instrumenten. De volgende bijeenkomst is fysiek doorgegaan in Zweden in juni 2022.

Meer lezen

Meer nieuws

Download