Koppling mellan utbildning inom naturvetenskap och omgivande samhälle

Föreställ dig skolor som undervisar i naturvetenskap som kopplar elevers lärande till det omgivande samhället. Skolor som går ihop med lokala företag, icke-statliga organisationer eller kommunala tjänster för att göra naturvetenskaplig utbildning mer meningsfull för sina elever genom att visa hur naturvetenskap är en verklig del av deras liv. I dessa “öppna” skolor lär sig eleverna att ställa frågor om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI-frågor, på engelska förkortat till SSI) frågor som finns runt dem, skapa mening genom undersökningar och kollektivt hitta sätt att engagera sig i sina samhällen som aktiva medborgare.

Skolor som dessa har stor potential att förbereda eleverna för komplexiteten i den samtida världen, för osäker framtid, för jobb som ännu inte finns och för deras roll som demokratiska medborgare som vill bidra till en hållbar framtid.

I COSMOS projektet samarbetar vi med grundskolor såväl under tidiga som sena år för att förverkliga målen. Tillsammans studerar vi vad som behövs för att en skola ska bli mer öppen för samhället och hur läroplan och kursplaner inom naturvetenskap kan fungera som drivkraft för att detta ska bli verklighet.

Lär dig mer om vilka vi är, vårt projekt och tillvägagångssätt och hör av dig om du vill delta och var med i projektet.

  • COSMOS är ett Horizon 2020 projekt där 12 partners från 7 länder deltar. De olika parter kommer från högre utbildning, olika institut, myndigheter, icke-statliga organisationer och science centers.
logo-utrecht
logo-southampton
logo-kdg
logo-lisaboa
logo-Karlstad University
logo-Beit Berl College
Euroface Consulting
Djapo
Winchester Science Centre
Ciência Viva
The Alma Löv Museum
The Research Development (R&D)

Senaste nytt

Konsortium möte i Karlstad

Den 14-15 juni 2022 hölls det andra konsortietmötet i Karlstad, Sverige. Här diskuterade deltagarna COSMOS-ramverket och terminologin relaterad till transformation av “öppen skola”, och avslutade förberedelsefasen under de första sex månaderna av projektet. Efter hemkomsten till deltagarnas olika länder startar fas 2 (initiering och genomförande, omgång 1).

Läs mer

Kick-off möte

Kick off för COSMOS projektet hölls online den 18-19 januari 2022 på grund av reserestirktioner under COVID pandemin. Fler är 30 personer deltog i mötet och inkluderade dels medlemmarna från COSMOS konstriumet och även medlemmar från den externa rådgivningsgruppen. Utrechts universitet, som har hand om projektledningen, presenterade bakgrunden till projektet och dess mål. Deltagande partners dela med sig av sina erfarenheter av ramverk kring skolors samverkan med omgivnade samhälle,

Läs mer

Fler nyheter

Download