Vårt tillvägagångssätt

SNI-frågor (SSI eng.) är kontroversiella, socialt relevanta, verkliga problem som har sin grund i naturvetenskap, men påverkar samhället och ofta innehåller en etisk eller moralisk komponent. Vaccination, klimatförändringar, hälsosam livsstil, miljöföroreningar, energikrisen är alla tydliga exempel på sådana frågor. Att undervisa och lära sig naturvetenskap genom dessa frågor erbjuder stora möjligheter att bygga upp naturvetenskaplig literacy.

Inom COSMOS projektet samarbetar vi med grundskolor som är intresserade av att undervisa naturvetenskap med koppling till och i samarbete med det omgivande samhället. Vi gör detta genom:

  1. samskapande (tillsammans med våra skolpartners) av organisatoriska rutiner (CORPOS) som stödjer den gradvisa inbäddningen av skolor med större öppenhet för samverkan med det omgivande samhället, och
  2. genomförandet av socio-scientific inquiry-based learning (SSIBL), ett nytt pedagogiskt ramverk som betonar att ställa autentiska frågor, för att skapa förståelse och aktivt medborgarskap som ett sätt för unga att engagera sig meningsfullt för en hållbar framtid.

Tillsammans med skolorna som deltar i vårt projekt undersöker vi möjligheter att inkludera intressenter (t.ex. småföretag, icke-statliga organisationer, lokala invånare, samhällstjänster) i naturvetenskapliga utbildningsprocesser som äger rum på varje skola. Vi gör detta på ett sätt som är anpassat efter vad skolan vill och behöver. Varje skola är olika, och detta ger oss en unik möjlighet att studera de organisatoriska strukturer som hjälper skolteam att på ett hållbart sätt införliva detta öppna förhållningssätt till naturvetenskaplig utbildning.

SSIBL kan användas i undervisning i naturvetenskap genom att:

  1. Att ta upp autentiska frågor om kontroversiella frågor (SSI) som härrör från effekterna av naturvetenskap och teknik i samhället [ASK]
  2. Undersökande arbetssätt där integrering av samhällsfrågor och naturvetensk sker för att utforska dessa kontroversiella frågor [FIND-OUT]
  3. Agerande: Formulera och implementera lösningar som hjälper till att genomföra förändringar [ACT]

I COSMOS vill vi engagera olika aktörer i olika stadier av SSIBL.

SSIBL stödjer elevernas konceptuella inlärning av naturvetenskap och deras förståelse för hur man tillämpar denna kunskap i vardagen. Som ett resultat utvecklar de beslutsfattande färdigheter och formulerar handlingssätt som ger dem möjlighet att bidra ansvarsfullt till och inom sina samhällen.