הגישה שלנו

סוגיות מדעיות-חברתיות הן בעיות של העולם האמיתי המעוגנות במדע אך בעלות השפעות חברתיות, ושנויות במחלוקת ולרוב משלבות רכיב מוסרי. שינוי אקלים, חיסונים, אורח חיים בריא, זיהום סביבתי, ומשבר האנרגיה הן דוגמאות לסוגיות מסוג זה. הוראה-למידה של מדעים במאצעות סוגיות אלה מספקת הזדמנויות טובות לפתח אוריינות מדעית.

בפרויקט קוסמוס אנו משתפים פעולה עם בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים המעוניינים לעסוק בחינוך מדעי בגישה הפתוחה לקהילה. אנחנו עושים זאת באמצעות:

  1. א. יצירה משותפת (יחד עם בתי הספר השותפים) מנגנונים בית ספריים התומכים בתהליך מתמשך של הטמעת גישה של בית ספר פתוח לקהילה.
  2. ב. יישום של למידה מבוססת חקר של סוגיות מדעיות-חברתיות (SSIBL), מסגרת פדגוגית ייחודית המדגישה: שאלת שאלות אותנטיות, שימוש בחקר כדי לייצר הבנה, ואזרחות מעורבת כדרך המאפשרת לילדים להיות מעורבים בקידום עתיד בר-קיימא

יחד עם בתי הספר המשתתפים בפרויקט, אנו בוחנים הזדמנויות לשלב בעלי עניין (למשל, עסקים קטנים, ארגונים לא ממשלתיים, תושבים מקומיים, שרותי קהילה) בתהליכי חינוך מדעי אשר מתרחשים בכל בית ספר. אנו עושים זאת בדרך המותאמת לשאיפות ולצרכי בית הספר. כל בית ספר שונה, ושונות זו היא שמספקת לנו הזדמנות ייחודית לבחון מנגנונים ארגוניים המסייעים לצוותים להטמיע את הגישה באופן מקיים בחינוך המדעי.

SSIBL מיושם בחינוך מדעי באמצעות:

  1. העלאת שאלות אותנטיות על סוגיות שנויות במחלוקת (SSIs) הנגרמות מן ההשפעות החברתיות של מדע וטכנולוגיה . ASK
  2. חקר: שילוב חקר מדעי וחברתי לבחינת שאלות פתוחות או פורויות הללו (FIND-OUT)
  3. פעולה: תכנון ויישום פתרונות התורמים לקידום שינוי (ACT)

בקוסמוס, מטרתנו לערב בעלי עניין בשלבים השונים של SSIBL

SSIBL תומך בלמידה מושגית במדעים ובפיתוח הבנתם כיצד ניתן ליישם ידע [מדעי] זה בחיי היום-יום. בעקבות כך, התלמידים מפתחים כישורי קבלת-החלטות ומגבשים דרכי פעולה המעצימות אותם לתרום באופן אחראי לקהילותיהם.