ראו מה מתרחש עכשיו

השותפים והמורים בקוסמוס עובדים כעת על פיתוח יחידות לימוד במדעים ב- 6 מדינות, אשר:

כוללות משימות ארגומנטציה וקבלת-החלטות, דורשות מהתלמידים ומהשותפים בקהילה לערוך רפקלציה ביקורתית על ערכים, ועל המחויבות המוסרית שלהם לקהילותיהם, ולנקוט בפעולה בהתאם.

arrow-final-heb