Kijk wat er nu aan de gang is

COSMOS-parners en -leerkrachten werken momenteel samen om het wetenschapscurriculum in 6 landen aan te passen, zodat:

het opdrachten bevat die argumentatie en een beslissingsproces inhouden, leerlingen en leden van de gemeenschap vraagt om kritisch te reflecteren over waarden en over hun ethische verantwoordelijkheid tegenover hun gemeenschappen, en om doelgerichte actie te ondernemen.

arrow-final-be