Ons consortium en team

Management & Ethics requirements
WP1 & WP9
Conceptualizing open schooling for COSMOS
WP2
COSMOS implementation at the primary school level
WP3
COSMOS implementation at the secondary school level
WP4
Communication, Dissemination and Exploitation
WP8
Universiteit Utrecht (UU)
www.uu.nl

De Universiteit Utrecht, gesticht in 1636, is een tonaangevende Nederlandse universiteit met 7 faculteiten and ongeveer 30.000 studenten. Twee complementaire departementen van de UU zijn bij dit project betrokken:

1a) Het Freudenthal Instituut voor wetenschaps- en wiskundeonderwijs (UU-FI) is een onderzoeksinstituut aan de Faculteit Wetenschappen die inzet op de verbetering van onderwijs in de wetenschappen en de wiskunde, zowel formeel als informeel. Het FI engageert zich ook in de vorming van leerkrachten wetenschappen en wiskunde, de professionele ontwikkeling van leerkrachten, curriculumontwikkeling en projectwerking.

1b) Het Universiteitsmuseum Utrecht (UU-UMU) is opgericht in 1928 en is een toonaangevend onderzoeksmuseum in Nederland. De principes van onderzoekend en design-based leren, de 'Nature of Science' theorie en wetenschappelijke geletterdheid vormen de basis van de UMU-programma's.

Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts (KdG)
www.kdg.be

Het onderzoekscentrum 'Groeikracht in Onderwijs' van de Karel de Grote Hogeschool neemt deel aan dit project. 'Groeikracht in Onderwijs' is een dynamisch collectief van (praktijk)onderzoekers, dienstverleners en bruggenbouwers. Door onderzoek en dienstverlening draagt het bij aan kwaliteitsvol, duurzaam onderwijs. Om dit doel te bereiken, versterken zij - in nauwe samenwerking met de lerarenopleidingen - leerkrachten en schoolteams in hun klas- en schoolpraktijk om tegemoet te komen aan de diverse ondersteuningsnoden van de leerlingen en om zinvolle leeromgevingen te creëren waarin authentiek leren centraal staat. Anderzijds versterken zij schoolleiders en beleidsmakers om van de onderwijssector een duurzame wergever te maken die zijn teams optimaal ondersteunt en doet groeien om duurzaam onderwijs samen vorm te geven.

Jelle Boeve-de Pauw jelle.boeve-depauw@kdg.be
Djapo
djapo.be

Djapo is een Belgisch nationaal erkende NGO die samenwerkt met de Belgische overheid om kwaliteitsvol onderwijs en de SDG's te realiseren in het kader van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en Wereldburgerschapseducatie. Djapo biedt doelgerichte opleidingen aan op maat van de noden van leerkrachten in opleiding en in het werkveld, zowel voor kleuter-, lager als secundair onderwijs. Djapo heeft haar eigen didactisch kader ontwikkeld en de bijhorende innovatieve methoden en instrumenten.

Sara De Piere Sara.depiere@djapo.be
University of Southampton (SOTON)
www.southampton.ac.uk

De University of Southampton is een toonaangevende universiteit in Groot-Brittannië, opgericht in 1952. Ze telt meer dan 14.000 bachelor- en 7.500 masterstudenten uit meer dan 130 landen. De Faculteit Sociale Wetenschappen biedt een brede waaier aan opleidingen en pogramma's aan, van bachelors, over lerarenopleidingen tot masters en doctoraten, alsook nascholingen voor leerkrachten.

Andri-Christodoulou a.christodoulou@soton.ac.uk
Winchester Science Centre (WSC)
winchestersciencecentre.org

Het Winchester Science Center is het enige science centre in het centrum van Zuid-Engeland en een van de grootste van het land, met een strategische visie rond het prikkelen van nieuwsgierigheid en een missie om wetenschappelijk bewustzijn te creëren voor iedereen. Het WSC is een onafhankelijk eduactieve liefdadigheidsorganisatie, opgericht in 1986, en vandaag een regionale leider in wetenschapscommunicatie, die jaarlijks 185.000 bezoekers verwelkomt, waaronder 40.000 scholieren, en meer dan 30.000 mensen engageert door projectwerking met scholen en gemeenschappen.

Karlstad University (KU)
www.kau.se

Karkstad University is de vijfde grootste lerarenopleider van Zweden, ongeveer 25% van de 16.500 studenten zijn verbonden aan de lerarenopleiding. De universiteit heeft een breed scholennetwerk waarbinnen ze samenwerkt rond de praktische opleiding van leerkrachten. Het SMEER-onderzoekscentrum (Wetenschap, Wiskunde, Engineering Onderwijsonderzoek), dat gecoördineerd wordt door de KU beoogt de bijdrage aan de internationale kennis in wetenschaps-, wiskunde- en engineeringonderwijs, in verschillende leercontexten.

Susanne Walan susanne.walan@kau.se
Alma Löv Museum (AlmaLöv)
www.almalov.com

Het Alma Löv Museum is een kunstmuseum dat ambieert om hedendaagse kunst toegankelijk te maken op het platteland. Naast zijn permanente en tijdelijke tentoonstellingen biedt het museum workshops, concerten, lezingen, filmfestivals en onderwijsvormingen aan. In 2017 heeft het museum schoolprogramma's gelanceerd: het Alma Löv schoolprogramma is ontwikkeld om het engagement aan te moedigen van alle deelnemende leerlingen, leerkrachten en educatieve medewerkers van musea. Ze verkennen samen hedendaagse wetenschappelijke onderwerpen a.d.h.v. hedendaagse kunstwerken.

Harald Raaijmakers haraldraaijmakers@gmail.com
Instituto de Educação - Universidade de Lisboa (IE-UL)
www.ie.ulisboa.pt

Het IE-UL maakt deel uit van de universiteit van Lissabon, de grootste universiteit van Portugal met 50.000 studenten. Het IE-UL legt zich toe op onderzoek, opleiding en maatschappelijke interactie in Onderwijs en Vorming. Wetenschapsonderwijs is een van de belangrijkse onderzoeksgebieden. Het IE-UL heeft expertise in het didactisch design van digitale instrumenten die het leren ondersteunen en heeft ruime ervaring in de ontwikkeling en ondersteuning van praktijkgemeenschappen.

Pedro Reis preis@ie.ulisboa.pt
Agęncia Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica (Ciênca Viva)
www.cienciaviva.pt

Ciência Viva is het Nationale Agentschap voor Wetenschappelijke en Technologische Cultuur, opgericht in 1996 om het maatschappelijk bewustzijn rond het belang van wetenschap en technologie te promoten op nationaal vlak, met een uitgesproken focus op jongeren. Ciência Viva bevat drie complementaire pijlers: wetenschapsonderwijs (scholen), maatschappelijk bewustzijn rond wetenschap (burgers) en een nationaal netwerk van 20 interactieve wetenschapscentra, in samenwerking met universiteiten en lokale overheden.

Sofia Lucas slucas@cienciaviva.pt
Beit Berl College (BBC)
www.beitberl.ac.il

Beit Berl College (BBC), een van de grootste openbare universiteiten van Israël, telt meer dan 700 faculteitsmedewerkers en 10.000 studenten en is een toonaangevend, multidisciplinair en multicultureel academisch instituut op het gebied van onderwijs, maatschappij en kunsten. Het BBC bezit een van de grootste centra voor professionele ontwtikkeling van onderwijsverstrekkers (zoals leerkrachten, schoolleiders, onderwijscoördinatoren) in Israël. Het BBC legt zich toe op de opleiding van leerkrachten en werkt momenteel aan de ontwikkeling van een state-of-the-art STEAM-vormingscentrum.

Daphne Goldman dafnag@beitberl.ac.il
Ariel Sarid arielsarid@gmail.com
Ministry of Education (MoE)
edu.gov.il/minhalpedagogy

Het Research Development (R&D) Experiments and Initiatives Department van het Israëlische Ministerie van Onderwijs bestaat meer dan 25 jaar en focust op onderzoek, ontwikkeling en implementatie van toekomstgerichte didactiek. Het departement stuurt een netwerk van ‘innovation generators’ aan, waaronder honderden scholen die de vormingen rond ontwikkeling en innovatief ondernemerschap volgden, ontwikkeld en begeleid door het departement.

Tamir Hoffman tamirhof@gmail.com
Euroface Consulting – (CZ)
www.euro-face.cz

Euroface Consulting is een organisatie voor vorming en advies die samenwerkingsverbanden en transfer van innovatie nastreeft in de onderwijs- en bedrijvensector op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Ontwikkeling en implementatie van ICT-instrumenten vormen de primaire focus van Euroface. Als schoolpartner garandeert Euroface de transfer van innovatie naar lagere en secundaire scholen d.m.v. work-base leren, promotie van STEM-onderwijs enz.

Kateřina Nevřalová management@euro-face.cz