Wetenschapsonderwijs verbinden met gemeenschappen

Beeld je scholen in waar wetenschap wordt onderwezen op een manier die het leerproces van jongeren verbindt met de wereld buiten de school. Scholen die hand in hand werken met lokale bedrijven, NGO's of stadsdiensten om wetenschapsonderwijs zinvoller te maken voor hun leerlingen door te tonen hoe wetenschap werkelijk deel uitmaakt van hun leven. In deze open scholen leren scholieren vragen stellen over maatschappelijke uitdagingen uit hun leefwereld, betekenis creëren door onderzoek te voeren en gezamenlijk op zoek gaan naar manieren om zich als actieve burgers te engageren in hun gemeenschap.

Zulke scholen hebben een groot potentieel om leerlingen klaar te stomen voor de complexiteit van de hedendaagse wereld, voor onzekere toekomsten, voor jobs die nog niet bestaan, en voor hun rol als democratische burgers die (willen en kunnen) bijdragen aan een duurzame toekomst.

In het COSMOS-project werken we samen met lagere en secundaire scholen om dit in de praktijk te realiseren. We bestuderen samen wat nodig is om een school te worden die meer open staat naar haar gemeenschap en hoe het wetenschapsonderwijs een drijvende kracht kan zijn om deze verschuiving waar te maken.

Kom meer te weten over wie we zijn, ons project en onze aanpak, en hoe ons te bereiken als je wil deelnemen!

  • COSMOS in een Horizon 2020 project, waarbij 12 partners uit 7 landen betrokken zijn, waaronder instellingen voor hoger onderwijs, ministeries, NGO's en wetenschapscentra.
logo-utrecht
logo-southampton
logo-kdg
logo-lisaboa
logo-Karlstad University
logo-Beit Berl College
Euroface Consulting
Djapo
Winchester Science Centre
Ciência Viva
The Alma Löv Museum
The Research Development (R&D)

Het laatste nieuws

Deelname van leerlingen aan het COSMOS project

Vanaf januari ’23 zullen verschillende leerlingen uit Vlaamse scholen betrokken worden bij het COSMOS project. Zal jouw kind deelnemen en ben je nieuwsgierig naar wat er beweegt in het COSMOS project? Of heb je interesse wat we in het COSMOS project aan onderzoeksactiviteiten met leerlingen zullen doen? Neem dan zeker deze informatiebrief voor ouders van leerlingen jonger dan 14 jaar of deze informatiebrief voor ouders van leerlingen ouder dan 14 jaar door.

Meer lezen

Consortiumvergadering in Karlstad

De tweede consortiumvergadering werd op 14 en 15 juni 2022 gehouden in Karlstad, Zweden. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de deelnemers het COSMOS-kader en de terminologie m.b.t. open schooling transformatie, en werd de voorbereidingsfase van de eerste 6 maanden van het project afgerond. Bij terugkomst in het thuisland is fase 2 (opstart en implementatie) begonnen.

Meer lezen

Opstartvergadering

De opstartvergadering van het COSMOS-project werd online gehouden op 18 en 19 januari 2022 t.g.v. COVID-reisbeperkingen. Meer dan 30 deelnemers droegen bij aan dit online overleg, inclusief het gehele projectconsortium en de externe adviesraad. Universiteit Utrecht, de projectcoördinator, stelde de COSMOS-achtergrond, de doelstellingen en het projectoverzicht voor. De partners deelden hun ervaringen met het open schooling kader, de leergemeenschappen (Communities of Practice of CoP's) en de manieren om het COSMOS-concept toe te passen in de onderwijspraktijk van de scholen. Het algemene werkplan en de mijlpalen werden gespecifieerd, alsook de evaluatie- en disseminatie-instrumenten. De volgende vergadering is fysiek doorgegaan in Zweden in juni 2022.

Meer lezen

Meer nieuws

Download