Het laatste nieuws

Deelname van leerlingen aan het COSMOS project

Vanaf januari ’23 zullen verschillende leerlingen uit Vlaamse scholen betrokken worden bij het COSMOS project. Zal jouw kind deelnemen en ben je nieuwsgierig naar wat er beweegt in het COSMOS project? Of heb je interesse wat we in het COSMOS project aan onderzoeksactiviteiten met leerlingen zullen doen? Neem dan zeker deze informatiebrief voor ouders van leerlingen jonger dan 14 jaar of deze informatiebrief voor ouders van leerlingen ouder dan 14 jaar door.

Meer lezen

Consortiumvergadering in Karlstad

De tweede consortiumvergadering werd op 14 en 15 juni 2022 gehouden in Karlstad, Zweden. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de deelnemers het COSMOS-kader en de terminologie m.b.t. open schooling transformatie, en werd de voorbereidingsfase van de eerste 6 maanden van het project afgerond. Bij terugkomst in het thuisland is fase 2 (opstart en implementatie) begonnen.

Meer lezen

Opstartvergadering

De opstartvergadering van het COSMOS-project werd online gehouden op 18 en 19 januari 2022 t.g.v. COVID-reisbeperkingen. Meer dan 30 deelnemers droegen bij aan dit online overleg, inclusief het gehele projectconsortium en de externe adviesraad. Universiteit Utrecht, de projectcoördinator, stelde de COSMOS-achtergrond, de doelstellingen en het projectoverzicht voor. De partners deelden hun ervaringen met het open schooling kader, de leergemeenschappen (Communities of Practice of CoP's) en de manieren om het COSMOS-concept toe te passen in de onderwijspraktijk van de scholen. Het algemene werkplan en de mijlpalen werden gespecifieerd, alsook de evaluatie- en disseminatie-instrumenten. De volgende vergadering is fysiek doorgegaan in Zweden in juni 2022.

Meer lezen

Download