News

Consortiumvergadering in Karlstad

De tweede consortiumvergadering werd op 14 en 15 juni 2022 gehouden in Karlstad, Zweden. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de deelnemers het COSMOS-kader en de terminologie m.b.t. open schooling transformatie, en werd de voorbereidingsfase van de eerste 6 maanden van het project afgerond. Bij terugkomst in het thuisland is fase 2 (opstart en implementatie) begonnen.

COSMOS wenst de nieuwsgierigheid van leerlingen in wetenschapsonderwijs aan te wakkeren door scholen open te stellen voor samenwerkingsverbanden met de gemeenschap rondom hen. Dit doel zal bereikt worden door leerkrachten/scholen te ondersteunen in de oprichting van een leergemeenschap die samen leerinhouden ontwikkelt m.b.t. socio-wetenschappelijke uitdagingen.

Er worden bijeenkomsten georganiseerd in de deelnemende landen met scholen (lager en secundair onderwijs) en leden van de gemeenschap, instellingen voor hoger onderwijs, wetenschapsorganisaties enz. In de volgende nieuwsbrieven houden we u hiervan op de hoogte.