News

Partnerské setkání v Karlstadu

Ve dnech 14.-15.6.2022 se konalo druhé partnerské setkání v Karlstadu, ve Švédsku. Zástupci partnerských organizací zde diskutovali vytvářený rámec COSMOS a teminologii týkající se transformace otevřeného školství. Zároveň ukončili první přípravnou fázi projektu, která trvala 6 měsíců. Po tomto setkání začíná druhá fáze (inicializace a implementace).

COSMOS se snaží podněcovat zvídavost a zájem studentů o přírodovědné vzdělávání, a to otevřením škol k partnerství s místními komunitami. Tohoto cíle bude dosaženo podporou učitelů a škol při vytváření učící se komunity, která společně vytváří výukový obsah zaměřený na společensko-vědní otázky.

V účastnických zemích budou organizována setkání se školami (základními a středními) a členy komunity, vysokými školami, vědeckými organizacemi atd. V následujících newsletterech vás o tom budeme informovat.