Náš přístup

Společensko-vědní otázky představují kontroverzní, společensky relevantní a skutečné světové problémy, které řeší věda, ale mají dopad na celou společnost a často zahrnují etickou nebo morální složku. Očkování, změna klimatu, zdravý životní styl, znečištění životního prostředí, energetická krize, to vše jsou jasné příklady takových problémů. Výuka a studium přírodních věd prostřednictvím těchto problémů nabízí jedinečné příležitosti k budování vědecké vzdělanosti.

V projektu COSMOS spolupracujeme se základními a středními školami, které se chtějí angažovat ve vědním vzdělávání, které je otevřené vůči společnosti. Tohoto dosáhneme prostřednictvím:

  1. spoluvytváření (společně se školami) organizačních struktur (CORPOS), které podporují postupné začleňování otevřeného školství a
  2. zavádění sociálně-vědeckého badatelsky založeného učení (SSIBL), nového pedagogického přístupu, které klade důraz na autentické dotazování, které směřuje k porozumění a aktivnímu občanství.

Společně se školami, které se účastní našeho projektu, zkoumáme možnosti, jak zapojit zainteresované strany (např. malé podniky, nevládní organizace, místní obyvatele, komunitní služby) do procesů přírodovědného vzdělávání, které probíhají na každé škole. Děláme to způsobem, který je přizpůsoben tomu, co škola chce a potřebuje. Každá škola je jiná, a to nám poskytuje jedinečnou příležitost zaměřit se na organizační struktury, které podporují trvale udržitelný otevřený přístup k přírodovědnému vzdělávání.

Sociálně-vědecké badatelsky založené učení (SSIBL) může být praktikováno pomocí:

  1. Kladení autentických otázek o kontroverzních problémech (SSI) vyplývajících z dopadů vědy a techniky ve společnosti [ASK]
  2. Dotazování: využití sociálního a vědeckého bádání (IBSE) k prozkoumání těchto otevřených otázek [FIND-OUT]
  3. Akce: formulace a implementace řešení, která pomohou uzákonit změnu [ACT]

V projektu COSMOS se snažíme zapojit zúčastněné strany do různých fází SSIBL.

SSIBL podporuje koncepční učení studentů ve vědních oborech a jejich porozumění tomu, jak tyto znalosti aplikovat v každodenním životě. Výsledkem je, že si rozvíjejí rozhodovací schopnosti a formulují způsoby jednání, které jim umožňují odpovědně přispívat do svých komunit a v rámci nich.