Onze aanpak

Maatschappelijk-wetenschappelijke uitdagingen zijn controversiële, maatschappelijk relevante, werkelijke problemen die wortelen in de natuurwetenschap maar impact hebben op de samenleving en vaak een ethische of morele component hebben. Vaccinatie, klimaatverandering, gezonde levensstijlen, milieuvervuiling, de energiecrisis zijn duidelijke voorbeelden van zulke problemen. Het onderwijzen en leren van natuurwetenschap via deze thema's biedt waardevolle mogelijkheden om natuurwetenschappelijke geletterdheid op te bouwen.

In het COSMOS-project werken we samen met basisscholen en middelbare scholen die zich willen inzetten voor natuurwetenschappelijk onderwijs dat zich openstelt voor de maatschappij. Dit doen we door:

  1. co-creatie (met onze schoolpartners) van organisatorische routines (CORPOS) die de geleidelijke imbedding van de open schooling aanpak ondersteunen, en
  2. de toepassing van maatschappelijk-wetenschappelijk onderzoekend leren (SSIBL), een recent didactisch kader dat focust op het stellen van authentieke vragen om bewust, actief burgerschap te creëren zodat jongeren zich zinvol kunnen inzetten voor een duurzame toekomst.

Samen met de scholen die deelnemen aan ons project verkennen we mogelijkheden om belanghebbenden (bv. MKB, NGO's, buurtbewoners, overheidsdiensten) te betrekken in het natuurwetenschappelijke onderwijs op elke school. We doen dit op een manier die aangepast is aan de wensen en behoeften van de school. Elke school is verschillend, en dit geeft ons de unieke gelegenheid om die schoolorganisatiestructuren te bestuderen die schoolteams helpen om deze open benadering in te bedden in het natuurwetenschappelijk onderwijs.

SSIBL kan toegepast worden in het natuurwetenschappelijk onderwijs door:

  1. Authentieke vragen te stellen over controversiële kwesties (socio-scientific issues of SSI's) die voortvloeien uit de impact van natuurwetenschap en technologie op de samenleving [ASK]
  2. Onderzoek: maatschappelijk en natuurwetenschappelijk onderzoek integreren om deze open vragen te verkennen [FIND OUT]
  3. Actie: oplossingen te formuleren en toe te passen om verandering teweeg te brengen [ACT]

In COSMOS streven we ernaar belanghebbenden te betrekken in de verschillende fasen van SSIBL.

SSIBL ondersteunt leerlingen in het conceptueel leren over natuurwetenschap en hun inzicht in hoe deze kennis in te zetten in het dagelijkse leven. Hierdoor worden zij vaardig in het nemen van beslissingen en het formuleren van acties die hen in staat stellen om verantwoordelijk bij te dragen aan hun gemeenschap en omgeving.