Onze aanpak

Socio-wetenschappelijke uitdagingen zijn controversiële, maatschappelijk relevante, werkelijke problemen die wortelen in de wetenschap maar impact hebben op de samenleving en vaak een ethische of morele component inhouden. Vaccinatie, klimaatverandering, gezonde levensstijlen, milieuvervuiling, de energiecrisis zijn duidelijke voorbeelden van zulke problemen. In het wetenschapsonderwijs hierop inzetten biedt waardevolle mogelijkheden om wetenschappelijke geletterdheid op te bouwen.

In het COSMOS-project werken we samen met lagere en secundaire scholen die zich willen inzetten voor wetenschapsonderwijs dat zich openstelt voor de maatschappij. Dit doen we door:

  1. co-creatie (met onze schoolpartners) van organisatorische routines (CORPOS) die de geleidelijke imbedding van de open schooling aanpak ondersteunen, en
  2. de toepassing van socio-wetenschappelijk onderzoekend leren (SSIBL), een recent didactisch kader dat focust op het stellen van authentieke vragen om bewust, actief burgerschap te creëren zodat jongeren zich zinvol kunnen engageren voor een duurzame toekomst.

Samen met de scholen die deelnemen aan ons project verkennen we mogelijkheden om belanghebbenden (bv. KMO's, NGO's, buurtbewoners, overheidsdiensten) te betrekken in het wetenschapsonderwijs op elke school. We doen dit op een manier die aangepast is aan de wensen en noden van de school. Elke school is verschillend, en dit geeft ons de unieke gelegenheid om die schoolorganisatiestructuren te bestuderen die schoolteams helpen om deze open benadering in te bedden in het wetenschapsonderwijs.

SSIBL kan toegepast worden in het wetenschapsonderwijs door:

  1. Authetieke vragen te stellen over controversiële kwesties (socio-scientific issues of SSI's) die voortvloeien uit de impact van wetenschap en technologie op de samenleving [ASK]
  2. Onderzoek: maatschappelijk en wetenschappelijk onderzoek integreren om deze open vragen te verkennen [FIND OUT]
  3. Actie: oplossingen te formuleren en toe te passen om verandering teweeg te brengen [ACT]

In COSMOS zetten we erop in om belanghebbenden te engageren overheen de verschillende fasen van SSIBL.

SSIBL ondersteunt leerlingen in het conceptueel leren over wetenschap en hun inzicht in hoe deze kennis in te zetten in het dagelijkse leven. Hierdoor worden zij vaardig in het nemen van beslissingen en het formuleren van acties die hen in staat stellen om verantwoordelijk bij te dragen aan hun gemeenschappen.