Doelstellingen

COSMOS is het acroniem voor ‘Creating Organisational Structures for Meaningful science education through Open Schooling for all’. Ons doel is om socio-wetenschappelijk onderzoekend leren (socio-scientific inquiry-based learning of SSIBL) in te zetten als didactische methode om scholen te openen naar hun omgeving.

We werken samen met basis- en secundaire scholen doorheen Europa en beogen de ontwikkeling van nieuwe gemeenschappen die wetenschapsonderwijs voor alle burgers koesteren.

Onze doelstellingen zijn:

  1. het oprichten van schoolsorganisatietructuren die open schooling ondersteunen
  2. het inbedden van school openheid door implementatie van de SSIBL-didactiek
  3. het verzekeren van de duurzaamheid van open schooling

Alles dat we doen binnen het COSMOS-project wil bijdragen aan de ondersteuning van impactvol wetenschapsonderwijs door open schooling. Deze impact wordt bereikt op drie manieren:

  1. Op de korte termijn. De leerlingen die deelnemen aan onze SSIBL leeractiviteiten zullen inzichten verwerven in de manier waarop de wetenschap werkt, wat jobs in de wetenschap kunnen inhouden en hoe wetenschap relevant is in het dagelijkse leven.
  2. Op de middellange termijn. Door externe belanghebbenden uit de schoolomgeving te betrekken bij het wetenschapsonderwijs zullen scholen geleidelijk aan veschuiven op het continuüm van meer naar binnen naar meer naar buiten gerichte oriëntatie. Dit maakt wetenschapsonderwijs relevanter en meer verbonden met reële maatschappelijk uitdagingen.
  3. Op de lange termijn. Nieuwe schoolorganisatiestructuren zullen de verankering van open schooling in het school-DNA en in de kern van het wetenschapsonderwijs verzekeren. Dit draagt bij aan meer interesse in wetenschappelijke loopbanen en meer maatschappelijk geëngageerde burgers in Europa.