יעדים

קוסמוס [COSMOS] הנו ראשי תיבות של 'יצירת מנגנונים ארגוניים המקדמים חינוך מדעי משמעותי באמצעות פתיחת בתי הספר לקהילה'. היעד הכולל שלנו הנו למנף 'למידת חקר של סוגיות מדעיות- חברתיות' [socio-scientific inquiry-based learning, SSIBL] כפדגוגיה לפתיחת בתי הספר לקהילתם.

אנו משתפים פעולה עם בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים ברחבי אירופה, במטרה לייצור שיתופי פעולה חדשים בתוך קהילות שעשויים לטפח חינוך מדעי עבור כלל האזרחים

המטרות שלנו הן:

  1. למסד מנגנונים ארגוניים התומכים בפתיחת בית הספר
  2. להטמיע פתיחות בית ספרית באמצעות יישום הפדגוגיה שלנו להוראת מדעים 'SSIBL'
  3. להבטיח את החיונית ואת ההמשכיות של פתיחות בית ספרית

כל הפעולות במסגרת פרויקט קוסמוס נועדו לתמוך בחינוך מדעי בר-השפעה באמצעות פתיחת בית הספר. השפעה זו מושגת בשלוש דרכים:

  1. בטווח הקצר: תלמידים הלוקחים חלק בפעילויות למידה בפדגוגיית SSIBL ירכשו תובנות לגבי מהות המדע ולגבי הרלוונטיות שלו לחיי היום-יום ומציאות החיים. SSIBL אף מספק לתלמידים השראה כיצד ניתן לתרום במשותף לבניית עתיד בר-קיימא.
  2. בטווח הבינוני: באמצעות שיתוף בעלי עניין שהם מחוץ למוסד החינוכי בחינוך מדעי, בתי הספר ינועו מאוריינטציה פנימית לאוריינטציה חיצונית. תנועת בית הספר לעבר אוריינטציה חיצונית מגבירה את הרלוונטיות של הוראת המדעים ואת זיקתה לסוגיות של מציאות החיים.
  3. בטווח הארוך: סדירויות בית ספריות חדשות יבטיחו שפתיחות בית ספרית מוטמעת בדנ א של בתי הספר ונמצאת בליבת החינוך המדעי. אלה עשויים לטפח עניין בקריירות בתחום המדעים, ומדענים מעורבים בחברתם.