Cíle

COSMOS je zkrácený název projektu, který podporuje otevřenost škol a vytváření partnerství v přírodovědném vzdělávání. Našim cílem je využít sociálně-vědní badatelsky založené učení (SSIBL) jako pedagogický prostředek pro otevření škol komunitám.

Spolupracujeme se základními a středními školami napříč Evropou s cílem vytvářet nová partnerství v rámci komunit, která zpřístupní přírodovědné vzdělávání všem.

Naše cíle jsou:

  1. vytvořit školní organizační struktury, které podporují otevřené školství
  2. zakotvit otevřenost škol prostřednictvím implementace našeho specifického vědeckého přístupu „SSIBL“
  3. zajistit životaschopnost a udržitelnost otevřeného školství

Veškerá práce, kterou děláme v rámci projektu COSMOS, směřuje k podpoře účinných praktik přírodovědného vzdělávání prostřednictvím otevřeného školství. Tohoto výsledku je dosahováno třemi způsoby:

  1. V krátkodobém horizontu. Studenti, kteří se účastní našich vzdělávacích aktivit SSIBL, získají přehled o tom, jak věda funguje, jak může vypadat vědecká kariéra a jak je věda relevantní pro každodenní život. SSIBL také inspiruje studenty, aby se společně podíleli na budování udržitelné budoucnosti.
  2. Ve střednědobém horizontu. Prostřednictvím začlenění zainteresovaných stran mimo školu do přírodovědného vzdělávání se školy postupně posunou v orientaci zevnitř navenek. Díky tomu je výuka přírodních věd relevantnější a propojenější s reálnými problémy.
  3. Z dlouhodobého hlediska. Nové organizační struktury zajistí, že se otevřené školství stane součástí DNA škol a jádrem vědeckého vzdělávání. To podpoří větší směřování studentů k vědním oborům a společnost tak získá více angažovaných vědců napříč Evropou.