Propojení přírodovědného vzdělávání se společenskými komunitami

Představte si školy, které vyučují přírodní vědy v propojení s okolním světem. Školy, které se spojí s místními podniky, nevládními organizacemi nebo městskými službami, aby učinily přírodovědné vzdělávání pro své studenty smysluplnější tím, že jim ukážou, jak je věda skutečnou součástí jejich života. V těchto otevřených školách se studenti učí klást otázky o společensko-vědních problémech, které kolem nich existují, hledají smysl prostřednictvím dotazování a společně nalézají způsoby, jak se zapojit do společnosti jako aktivní občané.

Tyto školy mají velký potenciál připravit studenty na komplexnost současného světa, na nejistou budoucnost, na pracovní místa, která ještě neexistují, a na jejich roli demokratických občanů, kteří mají zájem přispět k udržitelné budoucnosti.

V projektu COSMOS spolupracujeme se základními a středními školami, aby se tyto představy staly skutečností. Společně zkoumáme, co je potřeba k tomu, aby se škola více otevřela své komunitě, a jak může být kurikulum přírodních věd hnací silou k tomu, aby se tento posun stal realitou.

Přečtěte si více o nás, našem projektu, přístupu a když Vás zaujmeme, připojte se k nám!

  • COSMOS je projekt Horizon 2020, na kterém spolupracuje 12 partnerských organizací ze 7 zemí, převážně vysokoškolských institucí, ministerstev, nevládních organizací a vědeckých center.
logo-utrecht
logo-southampton
logo-kdg
logo-lisaboa
logo-Karlstad University
logo-Beit Berl College
Euroface Consulting
Djapo
Winchester Science Centre
Ciência Viva
The Alma Löv Museum
The Research Development (R&D)

Novinky

Partnerské setkání v Karlstadu

Ve dnech 14.-15.6.2022 se konalo druhé partnerské setkání v Karlstadu, ve Švédsku. Zástupci partnerských organizací zde diskutovali vytvářený rámec COSMOS a teminologii týkající se transformace otevřeného školství. Zároveň ukončili první přípravnou fázi projektu, která trvala 6 měsíců. Po tomto setkání začíná druhá fáze (inicializace a implementace).

Číst více

Úvodní setkání

Úvodní schůzka projektu COSMOS se konala online ve dnech 18.–19. ledna 2022 kvůli platným protiepidemiologickým opatřením. Online setkání se zúčastnilo více než 30 účastníků, včetně celého projektového konsorcia a externích poradců. Utrechtská univerzita, koordinátor projektu, představila vznik projektu, jeho cíle a konkrétní plány. Partneři se podělili o své zkušenosti s rámcem otevřeného vzdělávání, se spoluprací škol s komunitami a diskutovali možné způsoby zavádění konceptu COSMOS do praxe. Byl upřesněn pracovní plán a stanoveny milníky a také nástroje hodnocení a šíření výstupů projektu. Další setkání je plánováno ve Švédsku v červnu 2022.

Číst více

Více novinek

Download