News

Úvodní setkání

Úvodní schůzka projektu COSMOS se konala online ve dnech 18.–19. ledna 2022 kvůli platným protiepidemiologickým opatřením. Online setkání se zúčastnilo více než 30 účastníků, včetně celého projektového konsorcia a externích poradců. Utrechtská univerzita, koordinátor projektu, představila vznik projektu, jeho cíle a konkrétní plány. Partneři se podělili o své zkušenosti s rámcem otevřeného vzdělávání, se spoluprací škol s komunitami a diskutovali možné způsoby zavádění konceptu COSMOS do praxe. Byl upřesněn pracovní plán a stanoveny milníky a také nástroje hodnocení a šíření výstupů projektu. Další setkání je plánováno ve Švédsku v červnu 2022.