Podívejte se, co se děje právě teď

Partnerské organizace a učitelé zapojení do projektu COSMOS aktuálně spolupracují na přizpůsobení učebních osnov přírodovědních oborů v 6 zemích tak, aby:

obsahovaly úkoly spojené s argumentací a rozhodovácím procesem tak, aby studenti a členové komunity kriticky uvažovali o hodnotách, své etické zodpovědnosti a podle toho jednali.

arrow-final-cs