Vad händer nu?

COSMOS-partners och lärare samarbetar för närvarande med att anpassa undervisningen i naturvetenskap i 6 länder, som:

Inkluderar argumentations- och beslutsfattande uppgifter, kräver att eleverna och samhällsmedlemmarna kritiskt reflekterar över värderingar och sitt etiska ansvar gentemot sina samhällen, och att de vidtar åtgärder i enlighet med detta.

arrow-final-se