Vårt konsortium och team

Management & Ethics requirements
WP1 & WP9
Conceptualizing open schooling for COSMOS
WP2
COSMOS implementation at the primary school level
WP3
COSMOS implementation at the secondary school level
WP4
Communication, Dissemination and Exploitation
WP8
Universiteit Utrecht (UU)
www.uu.nl

Utrecht University grundades 1636, är ett globalt ledande holländskt universitet med 7 fakulteter, cirka 30 000 studenter. Två kompletterande avdelningar i Uu är involverade i projektet:

1a) Freudenthalinstitutet för naturvetenskaplig och matematikundervisning (UU-FI) är ett forskningsinstitut inom naturvetenskapliga fakulteten som syftar till att förbättra naturvetenskaplig och matematikundervisning, både formell och icke-formell. FI ägnar sig också åt lärarutbildning i naturvetenskap och matematik, fortlöpande professionell utveckling av lärare, läroplansutveckling och uppsökande verksamhet.

1b) University Museum Utrecht (UU-UMU) grundades 1928 och är ett ledande forskningsmuseum i Nederländerna. Principerna för fråge- och designbaserat lärande samt teorin om 'naturvetenskapen' och vetenskaplig läskunnighet ligger till grund för UMU:s utbildningar.

Christine Knippels m.c.p.j.knippels@uu.nl
Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts (KdG)
www.kdg.be

Forskningscentret 'Groeikracht in Onderwijs' (Growth Power in Education) från Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts deltar i detta projekt. 'Groeikracht in Onderwijs' är ett dynamiskt kollektiv av (praktiska) forskare, tjänsteleverantörer och brobyggare. Genom forskning och tjänster bidrar det till en hållbar utbildning av hög kvalitet. För att uppnå detta stärker de å ena sidan - i nära samarbete med lärarutbildningsavdelningen - lärare och skolteam i deras klassrum och skolpraktik för att möta elevernas olika stödbehov och för att skapa meningsfulla lärmiljöer där autentiskt lärande är i centrum. Å andra sidan stärker de skolledare och beslutsfattare för att göra utbildningssektorn till en hållbar arbetsgivare som stödjer och utvecklar sin personal på bästa möjliga sätt för att tillsammans forma hållbar utbildning.

Jelle Boeve-de Pauw jelle.boeve-depauw@kdg.be
Djapo
djapo.be

Djapo är en belgisk nationellt licensierad icke-statlig organisation som arbetar med den belgiska regeringen för att förverkliga utbildning av hög kvalitet inom området utbildning för hållbar utveckling och utbildning i globalt medborgarskap. Djapo tillhandahåller behovsbaserad för- och fortbildning för lärare för förskole-, grund- och gymnasieutbildning. Djapo har utvecklat ett helt eget didaktiskt ramverk och åtföljande innovativa metoder och verktyg.

Sara De Piere Sara.depiere@djapo.be
University of Southampton (SOTON)
www.southampton.ac.uk

University of Southampton är ett ledande universitet i Storbritannien, grundat 1952. Det har mer än 14 000 grund- och 7 500 doktorander från över 130 olika länder. Fakulteten för samhällsvetenskap, erbjuder ett komplett utbud av examina och program från grundutbildning, genom PGCE (lärarutbildning) och Masters till PhD, såväl som fortlöpande lärares professionella utveckling.

Andri-Christodoulou a.christodoulou@soton.ac.uk
Winchester Science Centre (WSC)
winchestersciencecentre.org

Winchester Science Center är det enda naturvetenskaps- och upptäcktscentret i södra England och ett av de största i landet, med en strategisk vision om att väcka nyfikenhet och ett uppdrag att bygga naturvetenskapskapital för alla. WSC är en oberoende pedagogisk välgörenhetsorganisation, grundad 1986, nu är den en regional ledare inom naturvetenskapskommunikation, välkomnar över 185 000 besökare årligen, inklusive över 40 000 skolbarn, och engagerar mer än 30 000 människor genom skol- och samhällsaktiviteter.

Karlstad University (KU)
www.kau.se

Karlstads universitet är den femte största lärarutbildningsleverantören i Sverige och cirka 25 % av de 16 500 studenterna är anslutna till lärarutbildningen. Universitetet har ett stort nätverk av skolor där man samarbetar kring lärarnas praktiska utbildning. Forskningscentret SMEER (Science, Mathematics, Engineering Education Research) samordnat av KU syftar till att bidra till den internationella vetenskapliga kunskapen inom naturvetenskap, matematik och ingenjörsutbildning, i olika sammanhang av lärande. I Sverige hänvisar vi till Karlstads universitet som KAU.

Susanne Walan susanne.walan@kau.se
Alma Löv Museum (AlmaLöv)
www.almalov.com

Alma Lövs museum är ett konstmuseum med ambitionen att göra samtidskonst tillgänglig på landsbygden. Förutom permanenta och tillfälliga utställningar erbjuder museet workshops, konserter, föreläsningar, filmfestivaler och utbildningskurser. Under 2017 startade museet skolprogram: Alma Lövs skolprogram är utformat för att uppmuntra engagemang från alla deltagande elever, lärare och museipedagoger. Tillsammans utforskar de samtida naturvetenskapsämnen genom samtida konstverk.

Harald Raaijmakers haraldraaijmakers@gmail.com
Instituto de Educação - Universidade de Lisboa (IE-UL)
www.ie.ulisboa.pt

IE-UL är en del av universitetet i Lissabon, det största universitetet i Portugal med 50 000 studenter. IE-UL är engagerad i forskning, utbildning och offentliga insatser inom utbildning. Ett av huvudområdena för forskning är Science Education. IE-UL har erfarenhet av pedagogisk utformning av digitala resurser för att stödja lärande och har lång erfarenhet av att utveckla och stödja praktikgemenskaper.

Pedro Reis preis@ie.ulisboa.pt
Agęncia Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica (Ciênca Viva)
www.cienciaviva.pt

Ciência Viva är National Agency for Scientific and Technological Culture, bildart 1996 för att främja allmänhetens medvetenhet om vikten av naturvetenskap och teknik på nationell nivå, med särskild tonvikt på unga människor. Ciência Viva har tre olika och kompletterande inriktningar: naturvetenskaplig utbildning (skolor), allmänhetens medvetenhet om vetenskap (medborgare) och ett nationellt nätverk av 20 interaktiva vetenskapscentra, i samarbete med universitet och lokala myndigheter.

Sofia Lucas slucas@cienciaviva.pt
Beit Berl College (BBC)
www.beitberl.ac.il

Beit Berl College (BBC), en av Israels äldsta och största offentliga högskolor, med 700 fakultetsmedlemmar och 10 000 studenter, är en ledande multidisciplinär och mångkulturell akademisk institution inom områdena utbildning, samhälle och konst. BBC har ett av de största centren för professionell utveckling av pedagogiska praktiker (t.ex. tjänstgörande lärare, rektorer, föreståndare) i Israel. BBC är engagerad i lärarutbildning inom STEM (Science Technology Engineering Mathematics) och håller för närvarande på att utveckla ett toppmodernt utbildningscentrum in STEAM (vilket innebär att ven konst (Art A) inkluderas.

Daphne Goldman dafnag@beitberl.ac.il
Ariel Sarid arielsarid@gmail.com
Ministry of Education (MoE)
edu.gov.il/minhalpedagogy

Avdelningen för forskningsutveckling (FoU) i det israeliska utbildningsministeriet (MoE) har funnits i över 25 år med fokus på forskning, utveckling och implementering av framtidsorienterade pedagoger. Avdelningen driver ett nätverk av “innovationsgeneratorer”, som inkluderar hundratals skolor som är utexaminerade från utvecklings- och entreprenöriella innovationsprogram som institutionen har utvecklat och genomfört.

Tamir Hoffman tamirhof@gmail.com
Euroface Consulting – (CZ)
www.euro-face.cz

Euroface Consulting är en utbildnings- och konsultorganisation som främjar länkar och överför innovation till utbildnings- och företagssektorn med regional, nationell och internationell räckvidd. Utveckling och implementering av IKT-verktyg är kärnan i Eurofaces fokus. Euroface fungerar även som en partner för skolor och säkerställer överföring av innovation till grund- och gymnasieskolor (arbetsbaserat lärande, främjande av STEM-utbildning etc.).

Kateřina Nevřalová management@euro-face.cz