Kijk wat er nu aan de gang is

COSMOS-parners en -docenten werken momenteel samen om het natuurwetenschappelijk curriculum in 6 landen aan te passen, zodat:

het opdrachten bevat die argumentatie en een besluitvormingsproces ondersteunen, leerlingen en leden van de gemeenschap vraagt om kritisch te reflecteren over waarden en over hun ethische verantwoordelijkheid tegenover hun gemeenschappen en om doelgerichte actie te ondernemen.

arrow-final-nl