Doelstellingen

COSMOS staat voor ‘Creating Organisational Structures for Meaningful science education through Open Schooling for all’. Ons doel is om maatschappelijk-wetenschappelijk onderzoekend leren (socio-scientific inquiry-based learning of SSIBL) in te zetten als didactische methode om scholen te openen naar hun omgeving.

We werken samen met basisscholen en middelbare scholen in een aantal landen in Europa. Daarbij beogen we de ontwikkeling van nieuwe gemeenschappen die natuurwetenschappelijk onderwijs voor alle burgers kunnen bevorderen.

Onze doelstellingen zijn:

  1. het oprichten van schoolsorganisatietructuren die open schooling ondersteunen
  2. het inbedden van school openheid door implementatie van de SSIBL-didactiek
  3. de duurzaamheid van open schooling waarborgen

Al het werk dat we binnen het COSMOS-project doen, is gericht op het ondersteunen van impactvol natuurwetenschappelijk onderwijs door <em>open schooling</em>. Deze impact wordt bereikt op drie manieren:

  1. Op de korte termijn. De leerlingen die deelnemen aan onze SSIBL leeractiviteiten zullen inzichten verwerven in de manier waarop de natuurwetenschap werkt, wat banen in de natuurwetenschap kunnen inhouden en hoe natuurwetenschap relevant is in het dagelijkse leven.
  2. Op de middellange termijn. Door externe belanghebbenden uit de schoolomgeving te betrekken bij het natuurwetenschappelijk onderwijs zullen scholen geleidelijk aan veschuiven op het continuüm van meer naar binnen naar meer naar buiten gerichte oriëntatie. Dit maakt natuurwetenschappelijk onderwijs relevanter en meer verbonden met reële maatschappelijk uitdagingen.
  3. Op de lange termijn. Nieuwe schoolorganisatiestructuren zullen de verankering van open schooling in het school-DNA en in de kern van het natuurwetenschappelijk onderwijs verzekeren. Dit draagt bij aan meer interesse in natuurwetenschappelijke loopbanen en meer maatschappelijk geëngageerde burgers in Europa.