News

Kick-off möte

Kick off för COSMOS projektet hölls online den 18-19 januari 2022 på grund av reserestirktioner under COVID pandemin. Fler är 30 personer deltog i mötet och inkluderade dels medlemmarna från COSMOS konstriumet och även medlemmar från den externa rådgivningsgruppen. Utrechts universitet, som har hand om projektledningen, presenterade bakgrunden till projektet och dess mål. Deltagande partners dela med sig av sina erfarenheter av ramverk kring skolors samverkan med omgivnade samhälle,