News

Kick off

De Kick off van het COSMOS-project werd online gehouden op 18 en 19 januari 2022 t.g.v. COVID-reisbeperkingen. Meer dan 30 deelnemers droegen bij aan dit online overleg, inclusief het gehele projectconsortium en de externe adviesraad. Universiteit Utrecht, de projectcoördinator, introduceerde de COSMOS-achtergrond, de doelstellingen en het projectoverzicht. De partners deelden hun ervaringen met het open schooling kader, de leergemeenschappen (Communities of Practice, CoP's) en de manieren om het COSMOS-concept toe te passen in de onderwijspraktijk van de scholen. Het algemene werkplan en de mijlpalen werden gespecifieerd, alsook de evaluatie- en disseminatie-instrumenten. De volgende bijeenkomst is fysiek doorgegaan in Zweden in juni 2022.