חדשות אחרונות

מפגש קונסורציום בקארלסטד

ב-14-15 ליוני, 2022 התקיים מפגש הקונסורציום השני בקארלסטד שוודיה. כאן, השותפים דנו בנושאים כגון מסגרת קוסמוס והטרמינולוגיה הקשורה לבתי ספר פתוחים לקהילה והשלימו את שלב ההכנה (6 החודשים הראשונים של הפרויקט). בקיץ החל שלב 2 - הסבב הראשון של פיתוח ויישום עם בתי הספר.

קרא עוד

מפגש ההתנעה

מפגש ההתנעה של פרויקט קוסמו נערך באופן מקוון בין ה-18 - 19 לינואר 2022 עקב הגבלות נסיעה הקשורות בקוויד 19. למעלה מ-30 אנשים השתתפו במפגש המקוון, ובהם כל חברי הקונסורציום וחברי הוועדה המעייצת החיצונית. השותפים חילקו את הנסיון שלהם בנושא פתיחת בתי ספר, קהילות למידה ודרכים בהן ניתן ליישם את תפיסת קוסמוס בדפוסי העבודה של בתי ספר. הוגדרו תוכנית העבודה ואבני דרך לצד כלים להערכה והפצה. המפגש הבא מתוכנן להתקיים פנים-אל-פנים בשוודיה, ביוני 2022

קרא עוד

Download