News

Konsortium möte i Karlstad

Den 14-15 juni 2022 hölls det andra konsortietmötet i Karlstad, Sverige. Här diskuterade deltagarna COSMOS-ramverket och terminologin relaterad till transformation av “öppen skola”, och avslutade förberedelsefasen under de första sex månaderna av projektet. Efter hemkomsten till deltagarnas olika länder startar fas 2 (initiering och genomförande, omgång 1).

COSMOS strävar efter att odla elevernas nyfikenhet och intresse för naturvetenskaplig utbildning genom att öppna skolor för partnerskap med samhället kring naturvetenskaplig utbildning. Detta mål kommer att uppnås genom att stödja lärare/skolor i att skapa en lärandegemenskap som gemensamt utvecklar lärandeenheter med fokus på samhällsvetenskaplig frågor.

Möten kommer att anordnas i deltagarnas länder med skolor (primär och sekundär) och samhällsmedlemmar, högre utbildningsinstitutioner, vetenskapsorganisationer, etc. I följande nyhetsbrev kommer vi att hålla dig informerad om detta.